Tijd Search

• Werving & Selectie
• Interim
• Projecten

Op zoek naar werk? Zoek online!


Werving & Selectie:

Uw bedrijf groeit of er is sprake van verloop, de arbeidsmarkt is krapper dan ooit te voren en de competenties en persoonlijkheid van kandidaten sluiten soms niet geheel meer aan bij de functie en organisatie. Vele partijen vissen op een zelfde manier met eenzelfde bril in dezelfde vijver. Wervingsprocedures duren hierdoor langer dan gehoopt waardoor de druk op de mensen binnen uw organisatie toeneemt.

Hoog tijd om het op een andere manier aan te pakken, hoog tijd voor…..Tijd Search dus. Met ons enorme netwerk, kennis en ervaring zijn wij veelal in staat u de juiste oplossing te bieden. Wij kijken door een andere bril naar uw vraagstuk en betrekken waar nodig andere partijen om tot de beste invulling van uw vacature te komen.

Zoekt u personeel?


Vind personeel
dat bij u past!

Neem contact op

Interim:

Soms is er behoefte aan de tijdelijke inzet van een vakspecialist/professional. Ons uitgebreide Netwerk stelt ons in staat om, indien nodig, op korte termijn interim professionals in te zetten. Heldere afspraken vooraf zijn hierbij voor de bedrijfsvoering van alle betrokken partijen uiteraard van belang.

Projecten:

Interne projecten hebben soms de behoefte aan een bepaalde expertise of klankbord welke u zelf niet in huis heeft. Ook in dit soort situaties zijn wij de juiste partner om bijvoorbeeld op afroep deze bepaalde expertise beschikbaar te stellen.


Overzicht Vacatures Tijd Search:

Stappenplan Sollicitatieprocedure

Tijd Search
1

Stap 1

Aanvraag voor werving personeel
Tijd Search
2

Stap 2

Zoeken van geschikte kandidaten
Tijd Search
3

Stap 3

Sollicitatiegesprek kandidaat met werkgever
Tijd Search
4

Stap 4

Vastleggen afspraken en arbeidsvoorwaarden