Opdrachtgevers

Tijd is snel gebruik hem wel!

Bent u op zoek naar ervaren medewerkers TIJD is u graag van dienst

 • Tijd Personeelsdiensten is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau voor ervaren personeel.
 • Wij selecteren een geschikte kandidaat op basis van uw criteria.
 • Wij gebruiken de slimste internet strategieën.
 • Wij denken in mogelijkheden en denken graag met u mee over geschikte oplossingen.

Wat zijn de voordelen van een ervaren en ‘oudere’ werknemer.

 • Heeft een brede werkervaring en uitgebreide vakkennis
 • Heeft meer levenservaring en mensenkennis dan een jongere werknemer waardoor eenvoudiger inzetbaar binnen een team.
 • Doorzien over het algemeen sneller problemen komen met passende oplossingen en leveren kwalitatief goede resultaten. Ook prima in te zetten als coach voor jongere collega’s.
 • Oudere werknemers nemen minder fysieke risico’s, maar ook op andere terreinen(bijvoorbeeld financieel).
 • Ouderen zijn veelal loyaal naar het bedrijf. De meeste oudere zoeken een werkgever waarbij zij langer vooruit kunnen.
 • Ouderen zijn vaak eerder in staat zelfstandig te werken en met vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan en hebben op dat punt minder begeleiding nodig dan jongeren.
 • Ouderen hebben minder last van hoge werkdruk dan jongeren. Uit onderzoek blijkt dat het vermogen stress onder controle te krijgen stijgt met het aantal jaren aan werkervaring.

Tijd Personeelsdiensten ontzorgt u graag en bied de volgende diensten aan

Bemiddeling van kandidaten voor tijdelijke opdrachten.

Werving- en selectie van vast personeel. Hierbij is het mogelijk de kandidaat direct in dienst te nemen dan wel de kandidaat naar een afgesproken periode over te nemen.

Doorwerken na pensioen.

Daarnaast begeleiden wij de werkgever bij het vergrijzingsvraagstuk. Samen onderzoeken we binnen en buiten het bedrijf naar mogelijkheden voor een passende baan voor uw medewerker.

Subsidie 56-plus

Neemt u een oudere werkeloze in dienst dan komt de werkgever in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.

De mobiliteitsbonus oudere werknemers geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op één van de volgende uitkeringen:

 • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt en de faillissements-uitkering.
 • Bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet (WWB, IOAW, IOAZ).
 • Nabestaandenuitkering (Anw) Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, geldt als extra eis dat hij/zij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij/zij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.
 • De hoogte van de bonus bedraagt maximaal € 7000,= per jaar voor maximaal 3 jaar. De bonus zal in korting gebracht worden van het inleentarief. Een voorwaarde voor de mobiliteitsbonus is dat de werknemer een doelgroep verklaring van het UWV heeft. Daarin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam.