Over Tijd

Tijd voor succes.

Missie

Tijd Personeelsdiensten stelt zich ten doel de ervaren arbeidskracht op een positieve manier onder de aandacht van onze klanten te brengen en hen te bemiddelen op passende en duurzame functies, hiermee streven wij ernaar de schat aan kennis en ervaring van deze groep mensen zo optimaal mogelijk in te zetten.

shutterstock_46537093

Visie

In de visie van Tijd Personeelsdiensten heeft iedereen recht op werk. Werk geeft voldoening, maatschappelijke betrokkenheid, je hoort er weer bij, maakt mensen zelfstandig en biedt een sociaal kader. Wij richten ons op mogelijkheden en niet op beperkingen.

Daarom vinden wij het belangrijk de opdrachtgever en de kandidaten persoonlijk te leren kennen. Wij zijn van mening dat zo het beste resultaat voor bemiddeling wordt gerealiseerd en een duurzame relatie wordt opgebouwd.

Ambitie

Marcel Piek is mede oprichter van Tijd Personeelsdiensten. Hij heeft een brede ervaring als manager in diverse branches. In de detachering branche is hij 14 jaar werkzaam in geweest.

Hij heeft de ambitie  werkzoekende te begeleiden bij het vinden van een duurzame betrekking en daarmee de kennis en vaardigheden van deze groep voor de arbeidsmarkt te behouden.

Wij onderscheiden ons ten opzichte van veel andere bureaus door:

 • De schat aan werk- en levenservaring van onze adviseurs. Dit maakt ons een gesprekpartner op niveau voor zowel de opdrachtgever als de werkzoekende.
 • We kennen de markt en hebben een grote betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en medewerkers.
 • We richten ons op de werkzoekenden met werkervaring.
 • We hebben ruime ervaring in de personeelsbemiddeling.
 • Altijd dezelfde contactpersoon.
 • Focus op het bemiddelingsproces.
 • De backoffice werkzaamheden zijn uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau waardoor juiste en tijdige verloning en facturatie gegarandeerd is.

De werving en selectie van kandidaten

 • Indien de opdrachtgever ons wil inzetten bij de invulling van een (tijdelijke) vacature dan nemen we samen de vacature door en adviseren desgewenst over de beste kans van slagen.
 • Wij starten om uitgebreid te zoeken in ons eigen uitgebreide bestand van ingeschreven kandidaten.
 • Als het noodzakelijk is plaatsen wij de vacature op onze website en zullen andere bronnen voor werving worden ingezet.
 • De CV’s van de kandidaten die op de vacature hebben gereageerd worden door ons gescreend op basis van de vooraf met de opdrachtgever opgestelde criteria.
 • Met alle kandidaten die wij aanbieden hebben wij een persoonlijk gesprek gehad waarin zij worden gescreend op kennis, vaardigheden, werkervaring en persoonlijkheid. Wij streven er naar maximaal drie kandidaten per vacature aan te bieden.
 • Vervolgens gaat de opdrachtgever een gesprek aan met de kandida(a)t(en). Als de opdrachtgever de kandidaat wil inzetten dan laten we de gemaakte afspraken vastleggen in een inleen- en uitzendovereenkomst.
 • Gedurende de looptijd van het contract houden we contact met de opdrachtgever en de kandidaat over de voortgang van de werkzaamheden.

Wij zijn van mening dat je datgene moet doen waar je sterk in bent. Daarom hebben wij onze backoffice werkzaamheden uitbesteed aan een daarin gespecialiseerd backoffice bedrijf. Zij sluiten voor ons de inleenovereenkomst met  de opdrachtgever af en dragen zorg voor een correcte en zorgvuldige facturatie. Met de kandidaat sluiten zij de uitzendovereenkomst af en zorgen voor een voor een juiste en tijdige verloning. Het backoffice bedrijf is lid van de ABU en NBBI en zijn NEN 4400 gecertificeerd.